การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์ บุคลากร (สีเหลือง) วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 107 เข้าชม