การประชุมโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการศึกษาต่อ วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 132 เข้าชม