การประชุมขอบเขตการจัดสัปดาห์วันวิทยศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 122 เข้าชม