การประชุมการสร้างเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อจัดการความรู้สู่สังคมสุขภาพดี ระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 158 เข้าชม