ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานเปิด กิจกรรม”เปิดโลกนวัตกรรมจากนวัตกรรุ่นเยาว์” วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 187 เข้าชม