การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 147 เข้าชม