ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง และนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกสกลนคร เข้ารับโล่รางวัลระดับทองแดง ในพิธีมอบรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 262 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยเเพร่เมื่อ 240 เข้าชม