พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีคิด สู่ชีวิตในศตวรรษที่ 21” โดย อาจารย์ปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 216 เข้าชม