ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี โรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 186 เข้าชม