การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562เวลา 11.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 130 เข้าชม