คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

เผยเเพร่เมื่อ 114 เข้าชม