การปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 133 เข้าชม