การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 201 เข้าชม