ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 162 เข้าชม