ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก และการแข่งขันการประดิษฐ์ และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ประจำปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร19 อาคารเรียนรวม มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 127 เข้าชม