งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 4952 เข้าชม

1.ตารางการแข่งขัน

***หมายเหตุ ขออนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เดิมแข่งขันทั้ง 2 ระดับในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 แก้ไขเป็น ระดับ ม.ต้น

แข่งขันในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ระดับ ปลาย แข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 รายละเอียดดูได้ที่ระเบียบการแข่งขัน

2.แบบตอบรับการชมกิจกรรม

3.หนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

4.ระเบียบการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

5.ระบบสมัครการแข่งขันออนไลน์

***ประกาศขยายเวลารับสมัคร เข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ยกเว้น การแข่งขัน Rov e- sport ***