คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนระบบหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 166 เข้าชม