ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการใช้ประโยชน์ จากน้ำมันที่ใช้แล้วภายในชุมชน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 156 เข้าชม