อาจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 228 เข้าชม