ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด งานเคมีวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 168 เข้าชม