สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมงานเคมีวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 147 เข้าชม