การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 172 เข้าชม