ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในสัปดาห์ วันวิสาขบูชา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 130 เข้าชม