ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 เดือน เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 227 เข้าชม