การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักเลี้ยงโค จากชานอ้อยและกากมันสำปะหลัง” วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านคำพอก หมู่ที่5 และ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เผยเเพร่เมื่อ 200 เข้าชม