ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม” (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 13 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 152 เข้าชม