ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม” (ระดับมัธยมศึกษาต้นปลาย) วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 240 เข้าชม