สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2562 ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

เผยเเพร่เมื่อ 154 เข้าชม