โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม” โดย วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 154 เข้าชม