การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีพิเศษ วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 288 เข้าชม