ผู้บริหาร คณจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “ห้วยทรายเกมส์ ครั้งที่ 40” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 236 เข้าชม