การประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 218 เข้าชม