คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญา ไพคำนาม นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้รับทุน ส่งน้องเรียนจบ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ #ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

เผยเเพร่เมื่อ 207 เข้าชม