ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 203 เข้าชม