โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชุมชนบ้านม่วงลายหมู่ 7 และหมู่ 9 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านม่วงลายหมู่ 7 และหมู่ 9 จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 319 เข้าชม