การเปิดตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธื 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 239 เข้าชม