ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไหว้สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 342 เข้าชม