การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 233 เข้าชม