ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วม พิธีเปิดมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 “คำข้าว” จากดินสู่เล้า ข้าวสู่บุญ วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ริมห้วยทราย มหาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 257 เข้าชม