การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรูปแบบปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 252 เข้าชม