การประชุมกำหนดภาระงานและดำเนินการประเมินค่างานเพื่อเสนอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 176 เข้าชม