ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 225 เข้าชม