คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน และโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 193 เข้าชม