คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 162 เข้าชม