คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา และ โรงเรียนกีฬาร่มไทรวิทยา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 250 เข้าชม