คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 163 เข้าชม