ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “เคารพชาติและร้องเพลงชาติไทย” ในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 237 เข้าชม