OPEN HOUSE PHYSICS SNRU 2018 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 -แนวนำสาขาวิชาฟิสิกส์ -เรียนรู้-เล่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ -วงจรวัสดุผลิตไฟฟ้าแบบเทอร์โมอิเล็กทริก ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 192 เข้าชม