คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา และโรงเรียนวาริชวิทยา จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 209 เข้าชม