คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ,โรงเรียนหนองแวงวิทยาและโรงเรียนเดื่อศรีไพวัลย์ จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 203 เข้าชม